Vi omstrukturerar för att bli effektivare!

Vi fixar och donar för framtiden. Styrelsen består nu av två delar, en kreativ och en administrativ. Denna omstruktureringen gör vi för att bli effektivare och hitta nya sätt för oss att arbeta på.

Den kreativa delen består av:
Anders Josefsson
Micaela Chrisoffersen
Johan Liljegren

Och den administrativa delen består av:
Malin Karlsson
Daniel Nordin
Jonatan Kindh*

* = väljs in officiellt under Juli om ingen motsätter sig detta.