Tack för Lyssna!

Tack för Lyssna!

Lyssna 2014 är över. Det är dags att rikta en massa tack till alla som engagerat sig, deltagit, gett bidrag, föreläst, uppträtt, kommit med idéer, ställt kluriga frågor och alla andra som gjort detta möjligt.

Först ett stort tack till projektgruppen som lagt så mycket tid, planering och energi i projektet.

Amanda Gustafsson
Alexander Gustafsson
Dennis Jönsson
Matilda Aldsjö
Andreas Lindholm
Armita Mohebali
Tito Salazar
Sara Altelind
Michel Hagelberg

Tack också till övriga volontärer som hjälpt till med helgen

Sebastian Thulin
Emma Josefsson
Markus Nilsson
Johan och Mattias podcast

Tack till föreläsare och medverkande

Linda Myron
Christian Hedlund
Fanzingos ledare och deltagare från Radio Totalnormal och Radio Fri
Sanna Bråding
Sebastian ”Basse” Widman
Peter Fransson
Pelle Helgesson

Tack till övriga nyckelpersoner

Deniz Duvarci
Sofia Samuelsson

Tack till våra samarbetspartners och bidragsgivare
samarbetenlyssna

Utan alla er skulle detta projekt aldrig kunnat genomföras.

Anders Josefsson
Projektledare