Utvärdering och kommentarer

Mål med projektet lyssna 14

  • skapa en mötesplats för radio som produceras av unga från hela landet
  • inspirera fler till att arbeta med jämställdhet, kulturell mångfald och personer med olika funktionaliteter
  • lyfta fram radio som produceras av unga genom en gala med prisutdelningar
  • lära ut hur man kan bli ännu bättre på att göra radio genom föreläsningar, workshops och möten med andra.

Vad tycker du om evenemanget i stort?

I utvärdering ställde vi frågor kring evenemanget i stort och de olika delarna i programmet. 20% svarade att de var ganska missnöjda, men övriga svarade att de antingen var ganska nöjda (47%) eller helt nöjda (33%).

Vad tycker du om evenemanget i stort?

Några citat från utvärderingen kring vad deltagare tar med sig

“Alla fantastiska människor som på sitt vis imponerar och inspirerar en till att sända radio och givetvis massa pepp för att se till att detta blir en återkommande helg. Tagga Lyssna15!”

“Jag kommer ta med mig minnen av möten med bra människor som delade intressanta erfarenheter med mig mig.”

“Christian och Linda vad bäst!”

“Jag kommer ta med mig tipsen ifrån Linda och Christan. Dock så saknade jag att ni inte hade mer företag med mera som man kan knyta kontakter med.”

Deltagare

När vi planerade projektet och skrev vår ansökan beräknade vi att 60 personer skulle besöka evenemanget. Av dessa siktade vi på att 40 personer skulle vara killar och 20 personer tjejer.
Vi är väldigt glada över att det dels blev något fler deltagare men framför allt för att vi lyckades med att locka fler tjejer än killar som annars är en majoritet inom radioföreningar. Totalt kom 63 besökare och av dessa var 34 tjejer och 29 killar.

Deltagare

Fokusområden

Ett av målen med projektet var att lyfta fram och öka mångfalden. Vi valde ut tre fokusområden där vi ville satsa på att utveckla och förändra den unga radion. Bland annat är det idag betydligt fler killar än tjejer som sänder radio, något som vi vill förändra. Vi vill även öka den kulturella mångfalden och att fler personer med olika funktionsnedsättningar ska sända radio.

Hur nöjd är du med projektets arbete med…

Jämställdhet
jämställdhet1

Funktionalitet
funktionalitet

Kulturell mångfald
kulturellmangfald

Tack för dina kommentarer och reflektioner om du deltagit i denna utvärdering. Har du fler tankar och funderingar, tveka inte att höra av dig till oss.