2009

Här kan man läsa om projekt som ungradio genomförde under 2009.

sommarradio.se

2009 drev vi ett projekt med en gemensam webbplats för den unga radion som sändes under sommaren. Olika radiostationer och projekt deltog och på den gemensamma webbplatsen bloggade deltagare i de olika projekten.

Årets mest aktiva radiostation var Radio Live där ungradio var medarrangör. Där deltog 15 ungdomar mellan 16-20 år och fick lära sig att göra radio och driva Radio Live under sommaren.

Projekttid sommaren 2009
Projektledare Anders Josefsson

www.sommarradio.se

Fokus Framtid

ungradio drev under 2008 sitt hittills största projekt, där målet var att förbättra kvalitén på unga radiostationer och få fler att sända radio. En av satsningarna som startats är Lyssnarpanelen, där man kan få tips och inspiration för att kunna förbättra sitt program.

Vi har fått projektbidrag från Ungdomsstyrelsen vilket gör att vi kan jobba mer för att stötta den unga radio och få fler att kunna sända radio, från fler målgrupper än idag.Dessutom ska vi få de program som produceras idag att bli ännu bättre!Det är viktigt att den unga radion har en hög kvalité och att lyssnarna kan känna igen sig.

Projektrapport Fokus Framtid år 1

Projekttid 2008 01 01 – 2009 02 28
Projektledare Anders Josefsson och Micaela Christoffersen

Sommarkurs

Vi planerade att driva två sommarkurser under 2009, teman var radiojournalistik och radioprojekt. Vi erbjöd kurserna tillsammans med Nätverket SIP och Grimslövs folkhögskola.

Kursen blev inställd på grund av för få anmälda deltagare.

Projekttid sommaren 2009
Projektledare Anders Josefsson och Micaela Christoffersen

Signatur – en helg om att höras

En helg i Jönköping där radiointresserade ungdomar kunde träffas, lära sig mer om radio, skapa samarbeten och påverka ungradios framtid. Under en helg i februari hölls årsmöte, workshops, radiofest och genomförde sändningar tillsammans.

Projekttid 2008 12 08 – 2009 02 15
Projektledare Therése Lindblom och Anders Josefsson