2010

Här kan du läsa om projekt ungradio genomförde under 2010

Fokus Framtid år 2

Det här är det andra året av vårt projekt Fokus Framtid som finansieras med stöd av Ungdomsstyrelsen. I projektet arbetar vi med marknadsföring, kvalitetshöjningar, inspiration till ungdomar & stationer och ger möjligheter för ungdomar att testa på att göra radio.

Projektid 2008 09 01 – 2010 05 01
Projektledare Anders Josefsson och Micaela Christoffersen

Projektrapport Fokus Framtid år 2

Bidrag

Genom ett samarbete med Booster riksförbund ger vi bidrag till radioföreningar och medlemmar i ungradio. Det kan handla om resebidrag, hjälp med marknadsföring eller olika satsningar för att locka fler personer till att sända radio.

Projektid 2009 06 01 – 2009 12 31

Läs mer och sök bidrag här >>

Utveckling av Radio Live

Radio Live är en radiostation där ungdomar (mellan 15-20 år) är med och sänder och producerar program tillsammans. Konceptet bygger på flera studios i olika städer där flera personer producerar program tillsammans. Radio Live växer och flera studios är under uppstart. I denna process finns ungradio med och ger stöd och support.

Projektid 2009 09 01 – 2010 05 01

www.radiolive.se

Förstudie folkhögskolekurs

Vi funderade på att driva en distanskurs via en folkhögskola. Tanken var att personer som går kursen ska driva olika typer av radioprojekt med support och stöd från ungradio.

Förstudien ledde tyvärr inte fram till start av en kurs.

Projektid 2009 09 01 – 2010 02 15