2011

Radio i skolan

Under våren 2011 har vi genomfört ett projekt med Öjabyskolan i Växjö där två klasser i årskurs fyra gjort radioprogram som en del av sin musikundervisning.
Läs mer >>

Radioresursen

Just nu genomför vi en förstudie där vi arbetar med att vara ett bollplank och en resurs för våra medlemmar som sänder eller vill börja sända radio.

Vi vill vara ditt bollplank

Målet är att kunna hjälpa fler ungdomar att våga tro på sina radiodrömmar och utvecklas för att komma längre, utveckla sina program och lära sig mer om hur man gör bra radio.

Vi har ansökt om projektbidrag från Allmänna arvsfonden och väntar nu på besked.

Tyvärr blev inte vår ansökan godkänd.

Beräknad projekttid 2011 08 01 – 2012 06 31