Program

Programmet är preliminärt och kan ändras framöver.

 

lördag 22 mars

12.00 Registrering
13.00 Välkommen / uppstart av helgen
13.30 ”Radio och röster med Christian Hedlund och Linda Myron”
14.30 Mingelfika
15.00 Fanzingo ”Du har en historia att berätta”
16.00 Workshop och samtal i mindre grupper
16.30 Radioprofilerna Sanna Bråding och Sebastian (Basse) Widman
17.30 Panelsamtal om den unga radions roll och framtid
18.00 Middagspaus
19.00 Mingel, musik och radiosändning
20.00 Gala med prisutdelning och underhållning
22.00 Avslutning av dagen

 

söndag 23 mars

10.00 Årsmöte för ungradio med frukostfika
12.00 Avslutning och sammanfattning av helgen
12.30 Programmet slut

 

Version 4 uppdaterad 2014-03-11