Göra nyheter – 10 steg

1. Se till att engagera dig!
Fundera på vad, när, hur  och varför?
Se till att beskriva problemet istället för att lösa det. En nyhet kan bli olika beroende på hur du förpackar den. Fundera på om nyheten är tillräckligt viktig. Försök att göra publiken engagerad.

2. Rapportera det viktiga
Nyheterna ska ha betydelse, gärna beröra och ha konsekvenser. Konflikten är viktig att visa upp. Prata med andra engagerade.
För att det ska bli intressant, se till att nyheten är: färsk, okänd, nära, ovanlig, spännande, egen och viktig. Kan lyssnaren bli berörd av nyheten blir den också bättre. Glöm inte att alltid ha två sidor, och tänk på att det också finns positiva nyheter.

3. Arbeta systematiskt
Leta upp egna nyheter. Offentliga papper finns hos riksdag och regering. Tipsa en annan reporter om du själv inte kan ta uppdraget. Ring polisen efter senaste nytt.
Var källkritisk, avslöja inte en anonym källa, gör tydliga överenskommelser med källorna.

4. Var konkret
Beskriv hur det ser ut!
Lägg fram informationen på ett lätt sätt. Det är viktigt att vara konkret, klar och korrekt. Var tydlig med händelsens orsaker och konsekvenser. Nyheten måste självklart vara sann och relevant för de som lyssnar.

5. Förbered och lyssna
Viktigt att göra research. Skriv upp de viktiga frågorna, sen på plats glöm inte följdfrågorna. Var förberedd men inte fördomsfull. Håll ögonkontakt under hela intervjun. Tystnad kan faktiskt ge de bästa svaren! Glöm inte att spela in!

6. Låt det hända
Var på plats när saker händer. Va inte i vägen men försök gärna ta upp riktiga ljud från platsen. Gör pratorna nära händelsen, för att ge iakttagelser och ge inlevelse.

7. Vårda språket
Prata begripligt och tydligt. Läs högt för någon annan för att se om budskapet går fram. Ta gärna tid på när du pratar högt ifall man ska hålla sig inom tex 3 minuter. Fundera på vilka ord du betonar, och om man ska läas upp samma nyhet igen fast vid ett annat tillfälle, tänk på att variera hur du säger det (ex andra ord, ordning).

8. Gör nya versioner
Redigera gärna nyhetsinslagen på olika sätt så det inte låter upprepande om lyssnarna förhoppningsvis fortfarande lyssnar kvar på din station. Det är viktigast att starten inte låter likadan, och en bra nyhetstext ger svar på: när, var, hur, vem, vad och varför.
När man redigerar är det bättre att inslaget blir kort men med bra uttalanden (däremot måste inslaget vara minst 10 sekunder för att lyssnaren ska hinna uppfatta det).

9. Var neutral
Oavsett vem nyheten drabbar ska den läggas fram utan att man står på någons sida (inte ens den svages). Du måste kunna skilja på vad som är riktiga nyheter och vad som enbart är åsikter. Och försök också att inte blanda in dina egna tankar och känslor i nyheten.

10. Häng med!
Om man hittar nyheter via Internet ska man vara extra uppmärksam med om saker är sanna och är det skrivet av någon som kan tjäna på det så är nyheten nästan alltid riktad för att de ska få så bra reklam som möjligt.

Källa: Radioproduktion på Musikhögskolan i Piteå