Idén med att ha en förening

Att starta en förening handlar om att du och dina kompisar tar ett beslut om att arbeta mer organiserat. Har ni en förening kan ni få stöd och bidrag från riksförbund eller kommunen bland annat. Bidragen baseras ofta på antal medlemmar och möten.

Har man en förening blir arbetet mer organiserat och strukturerat. Föreningen har stadgar som beskriver vilka regler som gäller. Det blir mer tydligt vad styrelsen beslutar och ett årsmöte hålls dit alla medlemmar kan komma. Protokoll skrivs så att arbetet och besluten är dokumenterade. Sen är det ju alltid bra att kunna få ekonomiska bidrag : )

Fundera genom vad ni vill innan ni startar en förening. Ska ni starta, förbered er på att lägga lite extra tid på administration och byråkrati i början så att ni får koll på allt. Lär man sig bara principerna för att sköta en förening blir det både enkelt och roligt!

ungradio hjälper gärna till i processen med att bilda en ideell förening.