När allt går snett..

Det resultat som du tänker att det ska bli innan du går in i ett radioprogram (eller liknande) stämmer inte alltid överens med hur det egentligen blir. Se inte den tanken som enbart ett problem utan försök istället fundera på hur man ska göra för att det ska bli så bra som möjligt. Misstag kan ofta göra att du faktiskt lär dig nåt på vägen också.

Om tekniken strular
Kolla ordentligt inför sändning att allt fungerar! Om det ändå händer nåt under sändning, kolla om det går att sätta på musik medan ni ser till att försöka lösa problemen. Verkar det som att det kommer att ta lång tid kan man se till att någon går in i studion och säger till lyssnarna att ni har tekniska problem. (+ ev. hur lång tid ni tror det tar att lösa)

Inslaget kommer inte igång/funkar inte
Gör om lite i ordningen i programmet, så att ni helt enkelt tar inslaget lite senare då ni förhoppningsvis kan få igång det. Det går att spela musik eller prata medan man kollar över om det funkar, eller helt enkelt säga att inslaget kommer i nästa program/avsnitt.

En hel minut utan nåt att säga
Här är lite förslag på ”krisämnen”: stationens namn och annan info som slogan, programmet, vilka som sänder mm. Vad har hänt hittills i programmet? Vad kommer det att handla om senare i programmet? Vilka program kommer höras senare på stationen och vad har de för innehåll? Uppmana lyssnare att kontakta er, ta gärna upp ett speciellt ämne som de ska maila in om.

Skrattanfall mitt i sändning
Detta händer oftast av ren nervositet, när man inte känner sig van. Se till att en av er koncentrerar sig och försöker styra upp situationen. De som inte kan sluta skratta kan försöka avlägsna sig eller/och försöka hålla tyst. Ibland kan det vara bra att skratta i radion, men då ska också lyssnare tycka att det är kul (tänk mycket på att det inte får bli för internt!) Gå gärna över till något inslag eller musik om anfallet inte går över.

Intervju/inspelning med dåliga nivåer
Låt en tekniker eller någon annan lyssna på det, men tyvärr är det ofta så att det kommer att låta rätt dåligt också efter det att man försökt mixtra med det i datorn. Det kan också kallas ”skit in= skit ut”. Var därför väldigt noga med att kolla nivåerna när ni gör inspelningen!
Kolla att du har tillräckligt med batteri (kan va smart att alltid ha med extra), gör en testinspelning, med hörlurar på, och kolla samtidigt nivåerna. Lyssna gärna på det också så det inte brusar eller är glappt mm. Ha ALLTID på hörlurar, kolla nivåerna och se till att inte spela in på för höga nivåer (kallas att dista, och material som gör det går inte att rädda!)

Gästen dyker inte upp
När det är 10 min kvar tills ni ska ha med en gäst i ert program bör ni genast försöka få tag i personen, gärna på olika sätt även om ni kan börja med mobilnumret… Får ni tag i personen kan ni kolla om han/hon hinner komma i rätt tid (tänk på att ni behöver ställa in lite nivåer innan). Är personen försenad går det ju bara att göra om lite i sändningsschemat. Kan personen däremot inte alls får man snabbt kolla om man kan hitta en ersättare, hoppa över gästen eller ta det en annan dag. Tänk däremot på att alltid kolla vad producenten tycker!

Sändande personer som inte dyker upp
Försök att få tag i personen ganska lång tid innan sändning, men om det inte går kan ni fundera på: kolla vad producenten tycker, kan någon annan i gruppen ta rollen? Kolla om det går att strukturera om rollerna i gruppen eller så kan man fundera på om rollen verkligen behövs eller om någon i gruppen kan vara två olika roller?