När man gör en intervju

Tänk på nivån på inspelningen och nivån mellan den du intervjuar och dig själv.
Miljöljudet, spela in 30 sekunder extra före o efter där ingen pratar. Tekniskt sätt ska gärna bakgrundsljudet ligga på 20 dB under intervjun, även vid inspelning.
Gör gärna en miljöbeskrivning.
Tänk på att hålla rätt tempo.
Starten ska ta tag i lyssnaren, gärna med ett citat från intervjupersonen.
Frågorna ska vara förberedda.
Träna gärna i förväg på din förmåga att kunna lyssna samtidigt som du tänker ut nästa fråga, gör gärna det med någon du känner.
Ev. skriv ihop efteråt vad som var bra och dåligt.

När du väl är på plats för att göra intervjun:
* Kolla att nivåerna på inspelningen är lika mellan dig och intervjupersonen

* Se till att vara bra påläst om ämnet

* Våga vara tyst i intervjun, det kan ge mycket bättre svar

* Lyssna på vad personen pratar om för att kunna ge följdfrågor

* Låtsas inte kunna sånt du inte vet mycket om

* Använda inte kritiska ord i frågorna

* Ställ gärna öppna frågor, de ger längre och mer sanningsenliga svar

* En fråga i taget!

* Ifrågasätt ibland

* Ställ enkla, konkreta frågor

  Barn är ofta svåra att intervjua, de svarar oftast bara fåordigt. Om man ställer frågan “varför” kan de uppfatta det som att det är kritiserande, fråga istället “hur kommer det sig..?