Radioutbildningar

All information om utbildningarna är hämtade på utbildningarnas egna hemsidor, på studera.nu och folkhogskola.nu. Dom sorteras efter om de är högskolor / universitet eller folkhögskolor. Sen efter vilken stad de ligger i.


HÖGSKOLOR / UNIVERSITET

Båstad
Programproduktion för radio och nya medier

Akademi Båstad/distanskurs.

Detta är en fristående högskolekurs som riktar sig till dig som vill jobba eller som kanske redan idag jobbar inom radio och nya medier. Det är tänkt att denna kurs ska utgöra första terminen på det program som Högskolan Kristianstad och Akademi Båstad håller på och arbetar fram. Man får lära sig grunderna för ljudteknik, manusbearbetning, projektledning och journalistik.
www.yrkeshogskola.bastad.se

Jönköping
Medieproduktion

Högskolan i Jönköping.

Man får lära sig att på ett journalistiskt sätt producera information i tidningar, tv, radio och på webb. Inriktning väljer man under det andra året. Kurserna man läser är journalistik och medieanalys, ljud- och radio-produktion, nyhetsproduktion och tv-produktion. Dessutom ingår det 12 veckors praktik och ett projektarbete.
www.hlk.hj.se

Kalmar
Journalistik och medieproduktion

Kalmar högskola, 180 högskolepoäng

Utbildningen är till dig som vill arbeta med text, ljud och rörlig bild. Halva utbildningen handlar om journalistik och halva om medieproduktion. Det ingår två praktikperioder och man samarbetar till viss del med SR och SVT.
www.hik.se

Piteå
Radioproduktion i nya medier
Musikhögskolan i Piteå, 180 högskolepoäng

Här kan du utbilda dig inom radiomediet, och ta en kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning radioproduktion. Du lär dig bland annat att spela in och redigera, att intervjua och vara programledare. Man kan profilera studierna, antingen inom programproduktion inom public service/kommersiell radio eller inom radiojournalistik. En del av studietiden kan om studenten vill förläggas till Sveriges Radio eller kommersiella stationer.
www.ltu.se/edu/program/FKRPG

Stockholm
Radioproduktion
Dramatiska Institutet i Stockholm, 180 högskolepoäng

Enbart sex elever tas in per år, och efter 3 år får man en konstnärlig kandidatexamen. Det är viktigt att formge programmet, strukturera materialet och att uttrycka sig väl i tal och skrift. Man fokuserar på intervjuer och reportage, liksom längre gestaltade produktioner som dokumentärer. DI:s radioutbildning har som mål att utbilda berättande radiojournalister, så man arbetar mycket med grävande journalistik.
www.dramatiskainstitutet.se

Stockholm
Masterprogram i Journalistik
Stockholms universitet

Detta program är på avancerad nivå, och ger avancerade teoretiska, metodiska och yrkesrelaterade kunskaper i journalistik som förbereder för såväl kvalificerade journalistiska arbetsuppgifter som forskning i ämnet. Delar av utbildningen sker på engelska. Särskilt uppmärksammas hur förändringar i medievärlden påverkar journalistiken som institution och yrke. Journalistikens olika former och genrer analyseras och tillämpas, bland annat i samspelet mellan text, bild och ljud och med tyngdpunkt på featurejournalistik.
www.su.se


FOLKHÖGSKOLOR

Bollnäs
Radiolinjen
Bollnäs Folkhögskola, 1 år

Arbetet delas mellan radiojournalistik och radioteknik. Läsåret inleds med att ge grundläggande kunskaper. Du får lära dig handskas med mikrofoner och reporterbandspelare, mixerbordet och redigera ljud i Digas. Du får lära dig intervjuteknik genom fiktiva och verkliga intervjuer, reportageuppgifter – featurereportage, nyhetsreportage. Utbildningen förutsätter mycket eget ansvar. Ett par gånger per termin flyttar vi ut studion och direktsänder bandymatcher, mässor etc. Terminen avslutas med en direktsändning av den traditionella Melodifestivalen som engagerar hela skolan i en hel vecka.
www.bollnas.lg.se

Jönköping
Journalistlinjen
SVF, Södra Vätterbygdens Folkhögskola, 2 år

Mediesamhället genomgår just nu en snabb förvandling där de etablerade aktörerna satsar på att bredda sig, att komma ut i flera olika former och format. Tidnings-redaktionerna har blivit medieredaktioner med tidningar på nätet, radio och TV. På SVF diskuterar vi journalistrollen och yrkesetiken sätts i fokus i allt vi gör. Första året studerar du samhällsvetenskap ur ett journalistiskt perspektiv, skapande svenska, och massmediekunskap mm. Andra året väljer du att specialisera dig inom radio, tv eller tidningsproduktion. Det blir också en längre praktik på cirka tio veckor. Körkort är ofta en förutsättning för att få långpraktik. Intagning hösttermin.
www.svf.fhsk.se

Ljungskile
Journalistlinje
Ljungskile folkhögskola, 2 år

Kursen görs i samarbete med SR. Tonvikten ligger på yrkets metod att journalistiskt bearbeta information för en större publik. Vi lägger särskild tonvikt på träning av flerkanalspublicering på papper, webb och radio. Första året är en grundkurs med tidnings- och radiojournalistik, journalistisk metod, nyhetsradio och redaktionellt arbete mm. Andra året: Du väljer tidnings- eller radiogren. Radioutbildningen sker i samarbete med P4 Sveriges Radio Väst. Året ger en påbyggnad i press, radio, statskunskap, fördjupad skrivträning, litteratur och journalistisk metod.
www.ljungskile.fhsk.se

Vara
Radiolinjen
Vara Folkhögskola, 2 år

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på radioproduktion. Radiolinjen samarbetar sedan länge med flera av Sveriges Radios stationer. Ljudredigering och utsändning görs i programmet Digas, samma mjukvara som SR’s stationer använder sig av. Radiolinjen arbetar helt digitalt från inspelning till utsändning.
Första året inriktas utbildningen framför allt på uppgiften som nyhets- och programreporter. Under våren är det fem veckors praktik. Andra året arbetar du med ett eller flera större projekt med handledning från SR eller en lärare. Under vårterminen är det åtta veckors praktik. Det ingår även att man arbetar som en tidningsredaktion och själva producerar en egen tidning.
www.vara.fhsk.se

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Nollställ formulär