Skapa nyheter

Med kreativitet och framförhållning kan ni skapa en nyhet som ger er utrymme att få ut ert budskap.

Tips hämtade från PR-Handboken.


1. Utmärkelser

Media älskar priser och utnämningar av alla slag, såväl när ni belönats som när ni själva delar ut ett pris.

Exempel: Dagens Industri och branschtidningen
Resumé delar ut priserna Årets Byrå respektive Sveriges Bästa Byrå inom reklam- och pr-branschen.

2. Egna undersökningar
Orden ”ny undersökning” intresserar en redaktör eller journalist. Exempelvis hänvisar en mycket stor andel av artiklarna på DN Debatt till nya undersökningsresultat.

Exempel: Föreningen Gröna Bilister kartlägger svenska kommuners miljöbilsarbete och presenterar resultaten av undersökningen i respektive kommunmedia, med en betygsskala som gör frågan mer medialt intressant.

3. Opinionsundersökningar
Media redovisar ständigt opinionsundersökningar i aktuella samhällsfrågor. Ofta står intresseorganisationer och företag bakom mätningarna från bland andra Gallup, Sifo och Temo. Att få en enkel fråga besvarad i en rikstäckande undersökning kostar mindre än vad många tror. Upprepa frågan efter ett år och jämför resultatet. Frågorna kan ofta vara tendentiösa, men får inte vara alltför uppenbart styrande.

Exempel: ”Sex av tio är villiga att betala ett par kronor extra för produkter som uppfyller sociala och etiska krav. Det visar en opinionsundersökning som presenteras av Rättvisemärkt.”

4. Andras statistik
Myndigheter och andra samhällsaktörer producerar mängder av uppgifter som kan användas för att skapa publicitet. Exempelvis har SCB ofta statistik på läns- och kommunnivå, men där endast riksresultatet gjorts känt. Presentera de regionala och lokala siffrorna i riktade pressmeddelanden till berörda media.

Exempel: Apoteket presenterade Folkhälsoinstitutets statistik över vad rökningen kostar i varje län, tillsammans med råd till den som vill sluta röka.

5. Nya förslag
Den som lanserar en konkret lösning på ett problem skapar uppmärksamhet, förutsatt att frågan har ett allmänintresse. Konstruktiva förslag skapar ofta mer och bättre publicitet än rena protester och klagomål.

Exempel: När Svenska kyrkans ärkebiskop KG Hammar föreslog en allmän flyktingamnesti fick det stor uppmärksamhet. Det opinionsarbete som följde ledde bland annat till att många barnfamiljer med avvisningsbeslut fick asyl.