Söka bidrag från fonder och stiftelser

Det finns olika fonder och stiftelser, ofta handlar det om personer som testamenterat eller fått in pengar till en fond som värnar om en persons minne. Pengarna är avsatta för att avändas på ett visst sätt och man kan söka pengar och motivera hur man arbetar.

Allmänna arvsfonden
www.arvsfonden.se

Folke Bernadottes Minnesfond
www.come.to/folke.bernadotte.minne

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
webbadress saknas
tfn 08-650 94 17

Idéer för livet
Skandias stiftelse för förebyggande verksamhet för barn och ungdomar
www.skandia.se/ideer

Konung Gustaf V:s 90-årsfond
www.gv90.a.se

Olof Palmes minnesfond
www.palmefonden.org

Statens kulturråd
www.kulturradet.se

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne
http://bangs-stiftelse.se
tfn 08-651 43 40

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
www.margaretas-minnesfond.org
Brev: Kungliga Slottet, 111 30 Stockholm

Stiftelsen Lars Hiertas Minne
www.larshiertasminne.se

Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond
www.gafonden.com

Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
webbadress saknas
tfn 08-791 23 84

Åhlén-Stiftelsen
www.ahlen-stiftelsen.se