Söka bidrag från riksförbund

Riksförbund är organisationer som samlar olika föreningar och medlemmar under sig. För att få stöd frön dessa behöver man oftast ansluta sig. Man kan enbart vara ansluten till ett riksförbund samtidigt.

Aktiv ungdom
vill fylla fritiden med rolig och utvecklande verksamhet.
www.aktivungdom.se

Booster riksförbund
Riksförbundet för dig som vill mer! Det riksförbund ungradio är med i och samarbetar mycket med. Gå med i Booster för att få ännu mer stöd från Booster och ungradio tillsammans.
www.boosta.se

Fritidsforum
Riksorganisation för fritidsgårdar.
www.fritidsforum.se

Kontaktnätet
Riksorganisation för ideella föreningar inom musik- och kultur.
www.kontaktnatet.se

MoKS
en samarbetsorganisation för musik- och kulturföreningar runt om i Sverige.
www.moks.se

Ung Media Sverige
intresseorganisation för skoltidningar och andra medier.
www.ungmedia.se

Sverok
en organisation för spelföreningar av olika slag.
www.sverok.se

Vi unga
en barn- och ungdomsorganisation som tror på barn och ungdomars egen förmåga att ta initiativ till verksamhet, planera den och genomföra den.
www.viunga.se