Söka bidrag från studieförbund

Ett studieförbund arbetar för folkbildning. Ska ni anordna en utbildning är det ett studieförbund ni ska kontakta för att få bidrag. De kan även hjälpa er med att anordna olika typer av arrangemang. Hör av er till studieförbunden genom att söka på er ort.

 

 ABF, Arbetarnas bildningsförbund

anordnar studiecirklar, föreläsningar, seminarier och kulturarrangemang. abf.se

 

Folkuniversitetet

ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. folkuniversitetet.se

 

Ibn Rushd

Vill stärka muslimer och ge icke-muslimer kunskap om Islam. Erbjuder öppna kurser på många orter inom områdena islam, arabiska, kultur och aktuella samhällsfrågor. ibnrushd.se

 

Kulturens Bildningsverksamhet

Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald. kulturens.se

 

Medborgarskolan

Vill vara en mötesplats för kunskap, utveckling och upplevelser. medborgarskolan.se

 

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Studieförbund som förutom att anordna studiecirklar vill informera och utbilda skolungdomar, lärare och föräldrar i drogkunskap. nbv.se

 

Sensus studieförbund

arbetar med folkbildning och erbjuder studiecirklar, utbildningar, kurser och kulturupplevelser med livsfrågor och mångfald i centrum. sensus.se

 

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag. Jobbar mest med natur, djur, miljö och kultur – framför allt ungdomskultur. sfr.se

 

Studieförbundet Bilda

Bilda är ett studieförbund med livsåskådning som specialitet. Samarbetar med de flesta kyrkorna och deras ungdomsförbund samt många band och föreningar. bilda.nu

 

Studieförbundet Vuxenskolan

erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Prioriterar kultur och miljöområdet och intrenationella projekt. sv.se

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Nollställ formulär