Till dig som pratar i radio

* Andas med magen så håller rösten längre.

* Stå gärna upp när du pratar så låter du ofta lite piggare.
Använd dig gärna av pauser.

* Låt lyssnaren förstå vem du är, var lite personlig.

* När man startar ett program kan det vara bra att försöka väcka engagemang hos lyssnarna genom att till exempel väcka känslor som nyfikenhet, glädje, sympati eller kanske ilska. Man kan försöka få lyssnarna att känna igen sig, ställa en fråga rakt ut eller ha med ett “säg”(=om man har ett inslag med nåt spännande svar eller liknande kan man spela upp enbart svaret, som kan vara 20-30 sek)

* Försök att känna dig närvarande och direkt.

* Va inte för snabb, se till att lyssnarna alltid hänger med.

* Beskriv hur det ser ut, vad som händer och så.

* Humor ger lyssnare!

När man skriver manus är det viktigt att ha lite fantasi och inspiration och försöka att inte vara negativt inställd. För att bli tydlig i rösten finns det lite övningar att säga, upprepa tills du blir tydlig:

  • Tss
  • Kss
  • Tsst
  • Kssk
  • Tscht
  • Kscht