Vad är STIM?

Alla som sänder musik måste betala för det. Man betalar
till STIM som sedan ser till att de olika upphovsmännen
får sina pengar.

Bakgrund
Upphovsrättslagen är till för att skydda de som producerar bland annat musik. Upphovsrätten finns i samma ögonblick som någon skapat något. För att andra ska få utnyttja denna produktion måste man oftast betala en avgift. För att förenkla detta för de som gjort musiken och för de som spelar musiken finns STIM. Stim är Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå och bildades 1923. Idag är drygt 45 000 upphovsmän och musikförlag anslutna.

För att få tillstånd att spela musik offentligt löser man en licens hos STIM och sen betalar man för den musik man spelar enligt olika tabeller.

Vad kostar det?
Hur mycket det kostar beror på flera olika saker.
Det skiljer sig ganska mycket på hur mycket man får betala i Stim-avgifter. Storleken på avgiften beror på licenstagarens intäkter, musikmängd (musiktid eller musikandel), antal lyssnare som har möjlighet att ta del av musiken och antal lyssnare som faktiskt lyssnar.
www.stim.se hittar du information om vad som gäller för att sända musik.