Vad får man inte säga i radio?

Visste du att i yttrandefrihetslagen står att:

* Varje svensk medborgare har rätt till att uttrycka tankar, åsikter och känslor i radio.

* Inget som ska sändas får i förväg granskas av någon myndighet eller liknande. De får heller förbjuda att sända något.

* Personen/personerna som har gjort programmet behöver inte säga vilka de är. Om man däremot uppger felaktigt namn på vilka som står bakom programmet kan man få böter eller i värsta fall fängelse upp till 1 år!

Detta är olagligt:

  • Hets mot folkgrupp (att förolämpa minoritetsgrupper)
  • Förtal (att snacka skit om personer eller påstå felaktiga fakta om dem)
  • Uppvigling (Något som kan vara mot Sveriges säkerhet eller hetsa lyssnarna att göra uppror)
  • Olaga våldsskildring
  • Olaga hot
  • Övergrepp i rättsak
  • Offentliggöra något som är sekretessbelagt

 

Och att lägga ut personuppgifter eller bilder på er hemsida med personer som inte har godkänt att ni använder dem, ska man akta sig för! (I PUL, Personuppgiftslagen går det att läsa mer om vad man får och inte får göra. www.datainspektionen.se)